Ajurveda – drevna indijska medicina

Ajurveda – drevna indijska medicina

Znajući da medicina ne može uvek otkriti uzrok mnogih bolesti, a ponekad i da ih i izleči, ljudi traže spas u različitim metodama lečenja i okreću se tradicionalnoj medicini. Jedna od poznatijih jeste ajurveda-  tradicionalna indijska medicina stara preko 5.000 godina, priznata od Svetske zdravstvene organizacije na kongresu u Alma Ati 1977. godine  i potvrđena brojnim naučnim studijama. Iako najrasprostranjenija u Indiji, danas je popularnost ove drevne nauke sve veća na zapadu. Naziv ajurveda na sanskritu (drevni jezik, iz koga su potekli svi indo-evropski jezici) znači „nauka o životu“’.

 


ŠTA JE AJURVEDA?

Život je, po Ajurvedskom učenju, kombinacija osećaja, energije tela, uma i duše. Ono što ajurveda pruža jeste izlečenje bolesti, drugačiji životni stil koji je veoma važan zato što su mnogi ljudi dans izloženi velikim stresovima i kao treća stvar, ajurveda pruža jačanje imunog sistema (bolje sprečiti nego lečiti) kroz terapije i odvikavanja od loših naivka kao što su alkohol, cigarete, velika količina mesa u ishrani.

 

 

Mnogi tvrde da klasična medicina nema holistički pristup lečenju i da lekari danas leče posledice bolesti, bave se sanacijom stanja pacijenta, ali ne i uzrokom zašto je došlo do problema. I medicinska nauka u sve većoj meri dolazi do saznanja koja su u ajurvedi poznata već hiljadama godina: da svaka ćelija ima svoju svest i funkcioniše kao svesna jedinica. Naše telo je sastavljeno od velikog broja tih jedinica koje se udružuju u tkiva i organe koji su takođe svesne jedinice. Ajurveda tim činjenicama dodaje još jednu – da sve jedinice povezuje individualizovana tačka duha, a jedinice deluju u skladu sa namerom duha.

 

 

RAZLIKA IZMEĐU KLASIČNE MEDICINE I AJURVEDE

Ajurveda se razlikuje od klasične medicine  u samom pristupu ljudskom telu. Po ajurvedi, ljudsko telo ne predstavlja samo skup organa i tkiva, već mehanizam koji je sačinjen od bezbroj funkcija na fizičkom i  na mentalnom nivou.

 

 

Ajurveda sadrži tri osnovne doktrine: prva je doša koja se bazira na mentalnom delu, zatim, sedam datu-a odnosno tkiva i poslednja mala koja se odnosi na metaboličke procese, a sve zajedno predstavljaju ravnotežu koja je potrebna kako bi se očuvalo zdravlje čoveka. Po ajurvedi, ljudsko telo se sastoji od 25 elemenata zajedno sa dušom čoveka.

 

 

Svoje osnovne principe ajurveda zasniva pre svega na ravnoteži triju elementarnih energija: vazdušnog prostora – vetar , vatre i vode – žuč i vode i zemlje – sluz. Ukoliko su ove tri energije uravnotežene (postoje u jednakim količinama) – telo je zdravo.

 

 

Čitav živi svet se po Ayurvedi  razvija iz tri sile prirode koje se nazivaju gune. To su satva (čistoća, svetlost, smirenost), radžas (strast, želja, poriv) i tamas (inertnost, tama, neznanje). Svako u sebi poseduje ove tri sile u različitim proporcijama koje se prepliću i odražavaju ponašanje pojedinca. Gune svojim delovanjem u svakom živom biću stvaraju tri energije koje kontrolišu procese u organizmu. Te tri energije se nazivaju vata, pitta i kapha i kod svake osobe su u različitom odnosu, a idealno je kada se postigne ravnoteža. Kada je telo u balansu, zaštićeni smo od svih bolesti, virusa i zdravstvenih problema.

 

 

Energija vate je kombinacija elemenata vazduha i prostora, a glavna čula su dodir i sluh. U organizmu je zadužena za protok – cirkulaciju, limfu, informacije.

 

 

Pitta je sinergija elemenata vatre i vode, njena čula su vid i ukus, pa je zadužena za  transformaciju – metabolizam, hormone, enzime.

 

 

Kapha je spoj elemenata vode i zemlje, u kojem dominiraju čula ukusa i mirisa. Kaphu čine telesne tečnosti i ona je stvaralac čvrstih delova –  mišića, organa, kostiju.  Nezaobilazni delovi ajurvede: vežbe, ručna masaža (posebnim uljima), joga i meditacija.

 

 

TEKST: MAGDALENA KOSTIĆ

Magdalena Kostić je studentkinja Novinarstva na Filozofskom fakultetu u Nišu. 

 1 thought on “Ajurveda – drevna indijska medicina”