ACT terapija i anksioznost

ACT terapija i anksioznost

ACT terapija je jedan od novijih pravaca u psihoterapiji i njeni autori navode da ona ima dva cilja. Prvi, da podstiče promenu problematičnih misli i osećanja, koja nisu u korist klijentu. Drugi je posvećeno i aktivno usmeravati svoje postupke u skladu sa vlastitim vrednostima.  ACT terapija sadrži prihvatanje i promene.


 

Na primeru anksioznosti, to znači da se klijent nauči prekinuti borbu sa neugodnostima, koje ih anksioznost prouzrokuje i preuzimanje nadzora nad mislima i postupcima, a sve u skladu sa izabranim ciljevima, koje želi dostići.

 

 

Ono što razlikuje ovaj terapetski pristup od drugih je to da se klijent ne uči kako da smanji ili promeni nepoželjne misli i osećanja. Umesto toga, nas uči kako da prepoznamo i opazujemo misli i osećanja takva kakva jesu. Takav pogled i suočavanje sa anksioznošću, daje klijentu mogućnost da deluje u smeru ispunjavanja životnih ciljeva i onda, kada su neprijatne misli i osećanja prisutna.

 

 

 

PRETPOSTAVKE ACT TERAPIJE

ACT terapija temelji se na predpostavci da je za anksioznost karakteristično da izbegavamo neprijatne emocije, iskustva i situacije koje su potencialno neugodne. To znači, da se osobe sa ovim problemom ponašaju na način da izbegavaju svaku situaciju koja bi potencijalno mogla da prouzroči neprijatne milsi, emocije ili uspomene.

 

 

 

Izbegavanjem dobiju kratkotrajono oslobađanje od negativnih misli i osećanja što krepi ovakvo izbegavajuće ponašanje. I to postane problematično kada takvo ponašanje ograđuje osobu u svakodnevnom funkcionisanju i dostizanju životnih ciljeva. ACT terapija to prepoznaje kao problem i usmerava pojedinca da prekine preplet kognitivnih, čustvenih i ponašajnih rutina izbegavanja.

 

 

 

METAFORA AUTOBUSA

ACT terapeuti u svom radu koriste dosta metafora. Jedna od njih je metafora autobusa. Ona traži od klijenta da zamisli da je vozač autobusa, koji ima za cilj da dođe iz tačke A u tačku B. Na prvoj stanici u autobus uđu dva putnika, na drugoj još dva, na trećoj jedan itd. Jedan od putnik se počne žaliti kako vozač sporo vozi. Drugi mu govori kako zna jednu prečicu i da je bolj da ide tom prečicom. Treći traži da se zaustave itd.

 

 

 

Svi ovi putnici u stvari predstavljaju anksiozne misli. I kada bi vozač slušao sve njih nikad ne bi stigao do svoga cilja. Tako i ljudi kada se suočavaju sa negativnim mislima, samo treba da imaju svoj cilj u glavi i nastave da voze svoj autobus do svog cilja.

 

 

 

TEKST: JELENA PEJIĆ

Jelena Pejić je po zanimanju  psiholog i trudi se da psihološke teme predstavi ljudima na što jasniji i uporabniji način. Cilj joj je da promoviše psihologiju kao nauku, koja pomaže ljudima da bolje razumiju sebe i druge, što dovodi do višeg kvaliteta života i ličnog razvoja. Nada se da će čitaocima njeni tekstovi bar malo pomoći u tom