Search Results: ana milutinović

Izgaranje na radnom mestu

Izgaranje na radnom mestu

Ravnoteža nije bolje upravljanje vremenom, već bolje upravljanje granicama. Balans znači praviti izbore I uživati u njima. – Betsi Džejkobson      ISCRPLJENOST I STRES Sindrom izgaranja(burnout) je stanje mentalne, fizičke i emocionalne iscrpljenosti čiji je uzrok prekomeran stres, u velikoj meri potisnut. Termin se 

Identifikacija i otpuštanje teških emocija

Identifikacija i otpuštanje teških emocija

Jasno razumevanje negativnih emocija ih odbacuje. – Vernon Hovard     EMOCIJE Pod teškim emocijama podrazumevamo sve one negativne emocije, emocije koje izazivaju disfunkcionalnost, bilo da je ona povezana sa spoljnim svetom ili sa nama samima. Ono što je zajedničko svima nama jeste da te 

Koje su odlike zrele ličnosti?

Koje su odlike zrele ličnosti?

Zrelost je imati hrabrost da se koristi sopstvena inteligencija. – Emanuel Kant

 


KO SU ZRELE LIČNOSTI?

Koje su odlike zrele ličnosti ? Psihologija, kao i ostale društvene nauke, se od samih svojih početaka bavila pitanjem definisanja zrele ličnosti. Nekada pretpostavka, a danas i teorijska činjenica, kaže da ne postoji potpuno zrela ličnost, integrisana. Postoje samo razvojni stupnjevi koji se u većoj ili manjoj meri bliže idealnoj slici, zamišljenoj.

 

 

Ono što odvaja zrelu i nezrelu ličnost jesu mehanizmi prevlađivanja krize i stresa, u psihologiji je to naziva coping mehanizam.  Akademik Vladeta Jerotić izneo je kako ga je za njegovo definisanje zrelosti najviše inspirisao psiholog Abraham Maslov, jer  je kako je naveo, njegovo objašnjenje najbliže savremenom čoveku i dobi u kojoj živimo.

 

 

KOJE SU TO KARAKTERISTIKE KOJE JE MASLOV DEFINISAO?

Religiozno osećanje – odgovara na pitanja odakle smo, kuda idemo i tašto živimo

Socijalno osećanje – saosećanje, sposobnost za ljubav koja nije nametljiva.

Uspešno opažanje stvarnosti – pre svega se misli na preovladavanje objektivnog opažanja okoline.

Prihvatanje sebe I drugih – druge ćemo uspeti da prihvatimo tek onda kada prihvatimo sebe.

Spontanost – prirodan i jednostavan čovek je spontan.

Usredsređivanje na problem – bavljenja i analize jednog problema pored svih ostalih.

Nezavisnost od kulture + potreba čoveka za ukorenjenošću, orijentacijom, pripadanjem i identitetom.

Demografska struktura karaktera – zrela ličnost ima poštovanja kako prema ljudima iste, tako i prema ljudima različite etničke i verske pripadnosti.

Smisao za humor – ljudi koji sebe dobro poznaju i imaju uvid u sebe poseduju zdrav humor.

Kreativnost – stavljanje ličnog pečata na svoje zanimanje, prema tome svako poseduje kreativnost u većoj ili manjoj meri. Pod uticajem različitih teorija, kriterijuma definisanih od strane nauke,

 

 

VLADETA JEROTIĆ O ZRELOSTI

Vladeta Jerotić je u svojoj knjizi „Čovek i njegov identitet” okarakterisao sposobnosti zrele ličnosti. Sposobnost za voljenje drugog, a ne samo sebe, sposobnost kontrolisanja nagona i implusa, sposobnost podnošenja bola i neprijatnosti, posedovanje zrele a ne infantilne savesti (budnost prema zahtevima svog moralnog bića), umerena agresivnost bez reakcije besa ili mržnje, ali i bez preterane bojažljivosti, sposobnost da budemo nezavisni.

 

 

TEKST: ANA MILUTINOVIĆ

Ana Milutinović je student treće godine Psihologije na Filozofskom fakultetu u Nišu. Njena strast su muzika i fotografija. Voli da provodi dosta vremena sa dragim ljudima i sa svojim psima.

Da li postoje zdravi strahovi?

Da li postoje zdravi strahovi?

Ako nas izazov sa kojim se suočavamo ne plaši, onda verovatno i nije toliko važan. – Tim Feris     ŠTA JE STRAH? Strah je primarna emocija koja nastaje usled opažanja ili očekivanja stvarne ili zamišljene opasnosti, ili ozbiljne pretnje. Kako je u delu autora 

Da li je nekada bolje prećutati?

Da li je nekada bolje prećutati?

Ćutati može samo onaj ko zna da govori. – Žan-Pol Sartr     O ČEMU TREBA  ĆUTATI? Sigurno smo se svi do sad našli u situaciji kada smo se pokajali zbog nekih izgovorenih reči, a sa druge strane, tu su i momenti kada žalimo što 

Kako identifikovati narcisa?

Kako identifikovati narcisa?

 Budući da se narcisi duboko u sebi osećaju besprekornim, neizbežno je da će, kada su u sukobu sa svetom, sukob uvek doživljavati kao grešku sveta. – Skot Pek

 


 

KO JE NARCIS ZAPRAVO?

Narcisa predstavlja neko ko često ispoljava karakteristike preterano egoistične osobe, koja nije u stanju da prepozna svoje ograničenosti, manjkavosti i nesavršenosti. Pored grandiozne zablude koju poseduju o njihovoj ličnosti, psiholozi ipak kažu da su oni srećniji od ostalih ljudi. Studija sprovedena u Belfastu je pokazala da ovakvi ljudi možda umeju da razbesne druge, ali su manje depresivni ili pod stresom.

 

 

 

NARCISTIČKI POREMEĆAJ LIČNSOTI

Psiholog Kostas Papageorgiu kaže da negativne reakcije na narcisoidnost mogu da previde pozitivne strane narcisa. Možda gaze preko drugih i ostavljaju trag emotivnog oštećenja svuda oko sebe – ali izgleda da su narcisi zaštićeni od toga da imaju loša osećanja prema sebi. Oni su manje pod stresom i na život gledaju sa manje stresa – tu su njihovo samopouzdanje i osećaj da su važni naizgled „zaštitničke osobine. Ekstremni narcizam može preći u mentalnu bolest koja se zove narcistički poremećaj ličnosti, gde je osoba vođena potrebom za odobravanjem, a ne razume, niti brine o osećanjima drugih.

 

 

 

SLEPI ZA TUĐE EMOCIJE

Narcisa pokreću pohvale, često je tu nespremnost da preuzme odgovornost za svoje greške, jednosmerno slušanje – oni ne vole kada se tokom komunikacije pažnja prebaci na drugu osobu, tako da se može reći da vode monolog pred publikom, a ne učestvuju u dijalogu. Narcisi su jako osetljivi na odbacivanje njihove ideje, ili još gore, ignorisanja njihove molbe, tada će učiniti sve da odvrati od takve odluke sagovornika i uvrediće se. Upravo ova osetljivost na kritiku rezultira prebacivanjem krivice na drugog, takođe u stalnoj su potrazi, ili ih barem konstantno okupira potreba za savršenstvom. Očekuju da oni budu savršeni, očekuju da drugi budu savršeni i da se sve odvija baš onako kako su oni zamislili, iz čega proizilazi potreba za kontrolom. Oni su u osnovi slepi za tuđe emocije, odlikuje ih manjak empatije. Kada ih jedan odnos više ne zadovoljava, često ga prekidaju i započinju novi što pre je moguće.

 

 

 

ŠTA IZAZIVA PONAŠANJE NARCISA?

 U osnovi njihovog funkcionisanja nalazi se strah. Oni su u konstantnom strahu od odbacivanja, ismevanja ili se plaše grešaka. Zbog toga je narcisoidnoj osobi teško da veruje drugima. Posebno je ovaj strah izražen u intimnijim odnosima, gde imaju tendenciju povlačenja, kao što smo već i pomenuli. Baza tog povlačenja jeste strah od primećivanja njihove nasavršenosti.

 

 

TEKST: ANA MILUTINOVIĆ

Ana Milutinović je student treće godine Psihologije na Filozofskom fakultetu u Nišu. Njena strast su muzika i fotografija. Voli da provodi dosta vremena sa dragim ljudima i sa svojim psima.

Zašto je sreća bitnija od ponosa?

Zašto je sreća bitnija od ponosa?

 „Zidovi ponosa su široki i visoki, ne mogu videti na drugu stranu.“ – Bob Dilan     AUTENTIČAN PONOS Ljudi koji pokazuju autentičan ponos imaju visoku verovatnoću da dobiju visoke rezultate na ekstraverziji, prijatnosti, samopoštovanju, samopouzdanju i savesnosti, te osobe su prilagodljive na novu sredinu, novo radno 

Šta nam poručuje odlaganje obaveza?

Šta nam poručuje odlaganje obaveza?

Ne čekajte. Vreme nikad neće biti pravo. – Napoleon Hil Svi imamo iskustva u odlaganju nečeg neprijatnog zarad kratkoročnog zadovoljstva. To je pojava koju nazivamo prokrastinacija. To predstavlja izbegavajuće ponašanje koje nosi sa sobom sabotiranje sopstvenih ciljeva. Oblasti života u kojima prokrastiniramo jesu: briga o sebi, 

Koliko je fizička privlačnost važna u partnerstvu?

Koliko je fizička privlačnost važna u partnerstvu?

Istraživanja Vilisa i Todorova pokazuju da je za stvaranje utiska i donošenje zaključaka o crtama ličnosti na osnovu fotografije lica potrebno samo desetak sekundi. Šta izaziva sve fizička privlačnost?

 


 

Istraživanja pokazuju da ljudi svoje veze, naročito intimne, najčešće ostvaruju po principu fizičke privlačnosti − pretpostavka o podjednakoj privlačnosti. Valster je na tom principu zasnovao svoju teoriju pravednosti koja se zasniva na tome da ljudi dobiju ono što misle da zaslužuju. Međutim, ovde se postavlja pitanje opšte privlačnosti po principu pravednosti ili ipak postojanju nekih univerzalnih karakteristika koje su privlačne bez obzira na pol, godine i ostale relevantne karakteristike procenjivača.

 

 

 

 

 

ZAŠTO JE FIZIČKA PRIVLAČNOST VAŽNA?

Danijela En Sulejk kaže da neprivlačni ljudi postoje samo u očima pojedinca. Privlačnost je subjektivna, ali važna kada su u pitanju emocionalni odnosi. Zašto je važna? Ona predstavlja početnu fazu za simpatisanje ili nesimpatisanje osobe. Bez obzira na okolnosti viđenja, formu susreta, onlajn ili uživo, naš izgled će uvek biti analiziran od strane potencijalnog partnera.

 

 

 

 

Kako bi se uspostavio odnos, pokrenula komunikacija, potencijalni partneri će pre svega razmotriti izgled, jer su biološki programirani da to i urade. Poput životinja, mi smo uslovljeni evolucijom da nađemo partnera koji može pomoći u našem opstanku. Ako je ukorenjen u naš genetski sastav, to je sredstvo za preživljavanje. Dakle, fizički izgled jeste bitna, ali ne i najbitnije komponenta odnosno faktor privlačnosti.

 

 

 

 

 

FUNDAMENTALNA TAJNA PRIVLAČNOSTI

Hemija je nevidljivi, skriveni element koji čini osobu privlačnom nama, svi smo bili u situaciji da nas osoba prosto privlači, a da nismo svesni zašto je to tako, kao da se između nas nalazi magnet. Postoje dva aspekta koji čine hemiju tako moćnom silom. Prvi jeste sličnost, po ugledu na izreku: Sličan se sličnom raduje. Drugi aspekt jeste kompatibilnost, kada se osobe međusobno nadopunjuju. Ukoliko je jedna osoba narcisoidna, tražiće osobu koja će biti sklona neisticanju, manjku inicijative.

 

 

 

 

Hemija je uvek jača od fizičke privlačnosti. Lepota nije isto što i fizička privlačnost. Ona je zbir fizičke privlačnosti i lepote duše koja nije ništa drugo nego hemija.

 

 

TEKST: ANA MILUTINOVIĆ

Ana Milutinović je student treće godine Psihologije na Filozofskom fakultetu u Nišu. Njena strast su muzika i fotografija. Voli da provodi dosta vremena sa dragim ljudima i sa svojim psima.

Umetnički akt − lepota nagog tela ili pornografija?

Umetnički akt − lepota nagog tela ili pornografija?

„Svaki umetnik svlači svoj predmet, bilo čoveka ili mrtvu prirodu. Njegov posao je da pronađe esencije u površinama, a šta je privlačnije i izazovnije od kože oko duše?” – Ričard Korlis     ŠTA PREDSTAVLJA UMETNIČKI AKT? Umetnički akt je prikaz nagih tela u umetnosti.