Search Results: Emilija Matic

Samosvesnost kao temelj ličnog razvoja

Samosvesnost kao temelj ličnog razvoja

Na životnom putu gde nam se neprestano nameće kako da mislimo, šta da radimo, čemu da težimo i na koji način da definišemo svoja osećanja i sebe, teško je ne naći se u ambisu nejasnih emocija koje nas odvraćaju od istinskog razumevanja sopstvene egzistencije. Na 

Potraga za životnim smislom

Potraga za životnim smislom

Veliki broj nas tokom života nebrojano puta zastane i zapita se koji je to smisao življenja. Nebitno koja nam je uloga, u kom smo životnom dobu i čemu težimo, potraga za životnim smislom je praksa/potreba svih nas.     LOGOTERAPIJA Ako bismo pomislili da u 

Zašto je engleski svetski jezik?

Zašto je engleski svetski jezik?

Engleski jezik trenutno stoji na vrhu lestvice svih mogućih komunikacija, kao primarni alat sporazumevanja na svim nivoima. Bio glavni ili sporedni jezik određenog govornog područja, nesumnjivo je deo većine kultura sveta bez kog bi i svakodnevne aktivnosti bile nezamislive.

 


LINGUA FRANCA

Engleski jezik je zapadnogermanski jezik koji potiče iz Engleske, ali se koristi i kao maternji jezik u mnogim drugim državama, dok se u većini onih u kojim to nije, zasigurno upotrebljava kao drugi jezik. Engleski je posle kineskog, španskog i hindua, najrasprostranjeniji jezik na svetu. Razvija se i menja još od petog veka nove ere. Zato ne čudi što je nakon konstantog širenja i unapređivanja postao svetski jezik. Za engleski se može reći da je lingua franca što znači da je zajednički jezik za ljude koji imaju različite maternje jezike. Koliko je njegov uticaj uzeo maha može se čuti i u svakodnevnom govoru. Veliki broj reči i izraza koje čujemo ili upotrebimo svoje poreklo nosi upravo iz engleskog, koji su ili postali stalne uzrečice ili su se odavno odomaćili u našem jeziku.

 

 

 

JEZIK INFORMAICJA

Kako je svet napredovao, tehnologija se razvijala i pojavljivale se nove profesije i grane zanimanja, tako je engleski prodirao sve dublje u samu srž svetskog govora. Muzička industrija, film, internet a krajnje i pojava IT sektora obezbedili su engleskom jeziku trajnu upotrebu. Bez njega bi korišćenje skoro bilo koje platforme bilo nemoguće. Svoju neophodnost uključio je i u transport, pa tako ne možemo zamisliti odlazak u drugu državu bez poznavanja barem osnova ove putne informacione mape. Masovni mediji kao neizostavni deo sveta i sredstvo globalne komunikacije izrazito su doveli engleski na tron, pa tako najveće svetske televizije, radio stanice, pa i profili na društvenim mrežama zasigurno veći svoj deo grade upravo na ovom jeziku. Teško da možemo pristupiti bilo čemu u svetu tehnologije a da na prvom koraku ne zastanemo pred nekim engleskim idiomom.

 

 

 

KLJUČ ZA MNOGA VRATA

Continue reading Zašto je engleski svetski jezik?

Šta su to mandale i kako nam pomažu?

Šta su to mandale i kako nam pomažu?

Sa mandalama smo se, vrlo verovatno, svi susretali bezbroj puta u životu a da zapravo nismo ni bili svesni šta su, koje im je značenje i čemu služe. U najprostijem značenju reči, mandale predstavljaju krug, a u odnosu na njegovo korišćenje, izgled i boje, razlikuju 

Šta predstavlja posao PR-a?

Šta predstavlja posao PR-a?

Dinamičnost, akcija pod pritiskom, inovativnost, svestranost, mnoštvo znanja i veština, i sposobnost njihove adekvatne primene, samo su neke od karakteristika koje opisuju posao PR-a. Specijalisti u oblasti odnosa sa javnošću imaju veliki broj zaduženja i odgovornosti, koje su često praćene visokim nivoom stresa, čije je uspešno savladavanje jedan od ključnih elemenata ovog posla.

 


 

ŠTA SVE RADI  PR MENADŽER?

Pre svega, ovaj posao podrazumeva stalno pisanje, od saopštenja za medije, izveštaja, referata, tekstova i članaka, sve do biltena za zaposlene i slanja poruka putem interneta. Sledeći jako važan segment su odnosi sa medijima i plasiranje informacija, kao i istraživanje koje će do tih informacija dovesti a koje podrazumeva prikupljanje podataka  o javnom mnjenju, trendovima, političkoj klimi, medijskom izveštavanju i slično. Prilikom sprovođenja kampanja, na čijem kreiranju i realizaciji takođe radi PR, veoma je važno i proučavanje razmišljanja, potreba i stavova ciljnih grupa, kojima su one i namenjene. Uz mnoštvo organizacije u okviru tima koje podrazumeva savetovanje zaposlenih, koordinaciju i planiranje u saradnji sa drugim stručnjacima, rešavanje mnogobrojnih  problema i mnoštvo drugih zadataka koji se tiču administracije i menandžmenta, organizacija specijalnih događaja ima posebno mesto. PR menadžeri organizuju konferencije za štampu, promotivne skupove, dobrotvorne zabave,  takmičenja i mnoštvo drugih dešavanja koja su na bilo koji način značajna za poboljšanje poslovanja kompanije.

 

 

 

DOBRA KOMUNIKACIJA KAO KLJUČ SVEGA

Pored same organizacije, specijalisti za odnose sa javnošću su oni koji stoje ispred čitave institucije ili samog pojedinca, štite ugled i rade na njegovom konstantnom unapređenju, tako da su ujedno i oni koji se neretko nalaze ispred objektiva kamere. Govor, dobra dikcija i smisleno izražavanje, koji će pored sposobnosti PR-a kao pojedinca, poslužiti i za obučavanje drugih zaposlenih, spadaju u važnije karakteristike ovog zanimanja. Na kraju, PR stručnjaci su oni koji kreiraju komunikaciju korišćenjem mnogobrojnih znanja i veština multimedijalnog rada, i krajnje održavaju kontakt sa medijima i zajednicom.

 

 

 

VEŠTINE

Vrste zadataka i odgovornosti jednog PR-a zavise od samih klijenata i njihovih ciljeva, ali ono što im je svima zajedničko su određene veštine koje bi svaki stručnjak trebao da poseduje. Pre svega, ekspert koji brine o reputaciji organizacije ili pojedinca, kao osnovni element mora posedovati veštinu pisanja i govora, kao i razvijenog pregovaranja. Utisak koji ostavlja je od izuzetne važnosti, a ove veštine mu zajedno sa prezentacijskim sposobnostima mogu doneti samo pozitivne rezultate. Sa druge strane, strateško planiranje, vođenje timskog rada i realizacija planiranog predstavljaju glavne preduslove uspešnog poslovanja. Menadžeri za odnose sa javnošću su ujedno i u neprestanoj trci i pod stalnim pritiskom, tako da je upravljanje vremenom i uspešno funkcionisanje u stresnim situacijama jedan od glavnih prioriteta ovih profesionalaca.

 

 

 

Krajnje možemo zaključiti da je posao PR-a složen i ni malo jednostavan, sa mnoštvom zadataka koji se iz dana u dan menjaju. Uz široko obrazovanje i veštine koje čine uspešnog stručnjaka ovog zanimanja, ne smeju se izostaviti sposobnosti koje se tiču lične prezentacije, pozitivnog stava, posvećenosti i snalažljivosti u različitim situacijama. Komunikativne osobe koje samouvereno vladaju situacijom i uprkos okolnostima drže sve konce u svojim rukama, su upravo one koje se, sa svim ostalim veštinama, mogu smatrati dobrim PR menadžerima.

 

 

TEKST: EMILIJA MATIĆ

Emilija Matić je studentkinja druge godine Komunikologije i odnosa sa javnošću na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Večni optimista koji uživa u vremenu provedenom sa porodicom i prijateljima. Sreću pronalazi u malim stvarima, neprestano tragajući za svojim interesovanjima.

Strah od javnog nastupa

Strah od javnog nastupa

Govor na nekom javnom događaju koji prati veliki broj ljudi, prezentovanje određene ideje pred grupom kolega, polaganje ispita, pa čak i govor pred skupinom prijatelja, predstavljaju neku vrstu javnog nastupa pri čijem se ostvarivanju javlja određena doza straha.     POKRETAČ STRAHA OD JAVNOG NASTUPA 

Razgovor sa samim sobom

Razgovor sa samim sobom

U osnovi definicije komuniciranja je razmena poruka među ljudima, gde sa jedne strane postoji pošiljalac određene poruke, a sa druge njen primalac. Postavlja se pitanje šta onda podrazumeva intrapersonalna komunikacija i da li uopšte spada u deo komunikacione prakse čoveka, ili je njen posebni oblik. 

Zašto treba da ograničimo svoja očekivanja?

Zašto treba da ograničimo svoja očekivanja?

Svi mi u svojim životima imamo određena očekivanja − od sebe, od drugih ljudi, okoline, situacija, pa i čitavog života generalno. Često nam ona mogu biti podsticaj i motivacija, ali i kamen spoticanja ili put ka osećaju razočaranja. Zato je veoma važno da ih ponekad i ograničimo.

 


 

VISOKA OČEKIVANJA KOJA DOVODE DO RAZOČARANJA

Nebrojano puta smo u životu bili uvereni da će se određena situacija desiti baš onako kako je konstituisana u našoj glavi, ili će postupak neke osobe biti identičan sa onim kako ga je naša mašta kreirala. Kada ta naša uverenja ne postanu stvarnost, ostajemo razočarani, a neretko i duboko povređeni, što je posledica visoko postavljenih očekivanja koja ni na samom početku nastajanja nisu imala velike veze sa realnošću.

 

 

 

 

 

Čak i kada očekujemo stvari za koje postoji velika mogućnost da će biti ostvarene, niko nam ne garantuje da će zaista biti tako. Nebitno o kojoj vrsti je reč, većinom su to nerealne igre iluzija koje za cilj imaju da nam svojim primamljivim scenarijima kreiraju stvarnost u koju prihvatamo da verujemo, a koja nas u najvećem broju slučajeva već na prvom uglu dočeka na mač i ostavlja u beznađu.

 

 

 

 

 

NA ŠTA SE NAJČEŠĆE SVODE NAŠA OČEKIVANJA?

Skloni smo zamišljanju određenih poželjnih ishoda kada su u pitanju naši odnosi sa drugim ljudima. Nesvesno polazimo od sebe, smatrajući da je naše normalno opšte i da će svi ljudi vođeni tim uverenjima govoriti poželjne stvari, donositi ispravne odluke i delati na nama odgovarajući način. Ali, svet naravno ne funkcioniše baš tako. Ne možemo očekivati od drugih da čitaju naše misli i znaju šta želimo i osećamo, baš kao što se ne možemo nadati određenom tuđem postupku vođeni sopstvenim iskustvima i težnjama.

 

 

 

 

 

Sa druge strane, takođe veoma čest put ka razočaranju je onaj koji je popločan nerealnim očekivanjima koje zadajemo sami sebi. Umemo da budemo grubi i samokritični kada su naše vizije visoko postavljene. Ali važno je razumeti da to nije usko povezano sa nesposobnošću da ostvarimo zadate ciljeve, i da ukoliko ih ne postignemo, nismo manje vredni, neuspešni ili nedosledni.

 

 

 

 

 

POGREŠNA PERCEPCIJA STVARNOSTI

Svi mi smo često skloni maštanju o savršenom životu i svemu što pod tim podrazumevamo, i dokle god nas ta mašta usmerava i podstiče na postizanje svojih ideala, to može biti korisno. Ali, ukoliko nas to zamišljanje odvede do nerealnih predstava o realizaciji sopstvenih ciljeva ili totalno pogrešnoj percepciji stvarnosti, onda već upadamo u tu savršenu igru obmane iz koje se teško izlazi bez odgovarajućih posledica.

 

 

 

 

KLOPKA REALNOSTI

Život nije baš uvek pošten i neće svi ljudi dati sebe na način koji smo mi zamislili, a ne možemo ni mi uvek dati sebe onako kako smo isplanirali, jer, univerzum prosto ne funkcioniše po jasno određenim pravilima. Ono što možemo je da svojim neobuzdanim nadanjima dodamo poneku dozu razumnog i da ih ponekad zakočimo i ograničimo. Jer, može se desiti da izgubljeni u visinama svojih očekivanja iznenada upadnemo u klopku realnosti, koja će nas snažno baciti na tlo, a udarce pri tom nastale ćemo dugo lečiti i zasigurno zauvek pamtiti.

 

 

TEKST: EMILIJA MATIĆ

Emilija Matić je studentkinja druge godine Komunikologije i odnosa sa javnošću na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Večni optimista koji uživa u vremenu provedenom sa porodicom i prijateljima. Sreću pronalazi u malim stvarima, neprestano tragajući za svojim interesovanjima. 

Zašto je prekomerno razmišljanje beskorisno?

Zašto je prekomerno razmišljanje beskorisno?

Koliko često uviđamo da previše razmišljamo o bespotrebnim stvarima? Koliko puta nesvesno kreiramo potencijalne scenarije u glavi i stvaramo iluzije koje su produkti naših neuhvatljivih misli, a pritom smo duboko ubeđeni da nam sve to gradi put ka rešavanju problema i izlazu iz sopstveno razvijenih