Day: June 8, 2023

Kako da znamo da smo samosvesni?

Kako da znamo da smo samosvesni?

Jedna od definicija samosvesti je mogućnost i želja da razumemo sami sebe, ali i naša svest o tome kako nas drugi ljudi vide. Spoznaja koliko je u stvari jednostavno raditi na proširenju samosvesti, dovodi nas do zaključka da sitnice kojima dajemo na značaju, u velikoj