Day: May 10, 2023

Kako je nastao slušni aparat?

Kako je nastao slušni aparat?

Slušni aparat je naprava koja pomaže ljudima s oštećenjem sluha da čuju bolje. Njegova istorija seže daleko u prošlost, a njegova evolucija uključuje brojne inovacije i napredak u tehnologiji.   ŠTA SE KORSITILO PRE NASTANKA? Rani slušni aparati bili su jednostavne naprave koje su se