Day: May 3, 2023

Koje sve uloge postoje u timu?

Koje sve uloge postoje u timu?

Svaku organizaciju čine ljudi, koji rade na ostvarivanju istog cilja. Bilo da su oni svakodnevno u kontaktu ili se ređe viđaju, rad jednog utiče i neretko zavisi od rada drugog što ih čini timom. A svakom timu su potrebne osobe sa određenim ulogama kako bi