Ko je bio Katul?

Ko je bio Katul?

Katul, prozvan ocem rimske lirike, živeo je u prvom veku pre nove ere. Ovaj slavni rimski pesnik dolazi iz Verone i odrastao je u bogatoj porodici u vreme kada su vladale dekadencije, rasipništvo i afere u višim staležima.


ODVAJANJE OD USTALJENOG PROGRAMA

Katul je bio glavni predstavnik grupe mladih, novijih pesnika koji su pripadali takozvanoj rimskoj moderni i zvali su se neotericima. Oni su se odvajali od ustaljenog, estetskog programa koji je dominirao, unosili su novinu u pesništvo svojim stvaranjem. Suštinski se njihova lirika oslanjala na tradiciju, pre svega grčku.

Reč je o prefinjenom pesništvu koje se fokusira na odabrani krug znalaca. Pevali su pre svega za blizak, uzak krug ljudi. Inspiraciju su crpel iz narodnog govora i oslanjali su se na pesnički jezik tragedije i rimsku epiku. Združuvali su artizam i spontanost, senzualnost (erotiku) i istančanu psihologiju.

TEMATIKA KATULOVIH PESAMA

Glavno oružje u protivrečenju rimskoj strogosti i svečanosti bila je erotika. Katul je najviše pisao ljubavne pesme, ali i elegije, epigrame i interesovao se za političku i društvenu tematiku. Zalagao se za dugni strpljiv rad, odnosno prefinjenu formu, koja ipak nije bila iznad sadržine njegove lirike. Nije koristio tamna mesta, niti previše pokazivao učenost i dozu težine u pesmama. To je bio manir aleksandrijskih pesnika, kao ni arhaične izraze koji su bili rašireni u rimskoj poeziji. Takođe, nije koristio grecizme.

NEMORALAN ILI ORIGINALAN?

Njegova lirika je često bila osuđivana kao nemoralna, ali moramo imati u vidu da je pisao za uzak krug ljudi. Posebno se isticao zbog načina i stila pisanja koji je uključivao tanana osećanja kojima su žene bile sklone. On se kao muškarac po tome izdvojio i začuđavao čitaoce. Lične doživljaje je često pretakao u opšteljudske, a u njegovom opusu izdvajaju se ljubavne pesme koje odišu kontrastom i dualizmom.

NJEGOVA MUZA

U Rimu je doživeo veliku ljubav prema Klodiji (njegova Lezbija) koja je tada bila udata, ali sklona avanturama i raskalašnom životu. Piše pesmu O Lezbijinom vrapcu, Žalost zbog smrti Lezbijinog vrapca i u tim pesmama nailazimo na biografske podatke. Njoj umire muž, pa je prepreka u njihovoj ljubavi odstranjena. Ipak, kada zbog smrti brata odlazi iz grada, njegova dva prijatelja su iskoristili njegovo odsustvo i približili se Klodiji. Tada se njegove vedre, ljubavne pretvaraju u pesme pune gneva, tuge, razočaranosti.

VELIKO RAZOČARENJE

Još jedno njegovo poznato delo je Pesma samom sebi koja ima stih rugalice sa holim (hromim) jambom koji daje melanholičnu notu. U ovoj pesmi očajava zbog neverstva drage i samog sebe kudi. Postoji dvojstvo razumnog i zaljubljenog Katula, onaj koji je razočaran i ljut kudi onog koji je veran nevernoj dragoj. To udvajanje ličnosti unosi komplikovanu sliku pesnikovih unutrašnjih osećanja i unutrašnje borbe. Obnavlja se ljubav između njih dvoje, ali kratko pa dolazi do konačnog distanciranja. Ljubav prelazi u mržnju i on piše čuvene stihove:

Mrzim i volim, a zašto, upitaćeš možda – ja ne znam,

Tek osećanje to muči me, razdire grudi.

Tada počinje druga faza njegovog stvaralaštva kada piše političke i satirične pesme. U njima vidimo oštre, zajedljive stihove upućene savremenicima i pojavama u društvu. Ukoliko ste ljubitelj ljubavnih pesma, toplo vam preporučujemo Katulovu liriku!

TEKST: NATALIJA MITIĆ

Natalija Mitić je studentkinja prve godine Srpske književnosti i jezika Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. U slobodno vreme najviše voli da čita klasike uz neki slatki napitak. Uživa u dugim šetnjama uz muziku i pravljenju slatkiša i peciva, kao i vremenu provedenom sa prijateljima.