Totalitarizam − politički režim

Totalitarizam − politički režim

Iako od davnina postoje različiti načini organizacije političkog sistema, politikolozi i ostali stručnjaci bi kao tri osnovne vrste izdvojili: demokratski, autoritarni i totalitarni politički režim, koji je danas i najzanimjiviji za proučavanje.


ŠTA JE I KADA NASTAJE TOTALITARIZAM?

 

Totalitarizam je oblik državnog uređenja koji se zasniva na uspostavljanju totalitarne vlasti. I sama reč totalitarno  znači potpuno. Shodno tome, može se zaključiti da se on temelji na potpunoj vlasti neke države nad njenim društvom. Veruje se da ovaj tip političkog režima nastaje 1930-ih godina prošlog veka, kada se i pojavljuju prvi totalitarni režimi. Sam pojam je među prvima upotrebio poznati diktator Benito Musolini.

 

KARAKTERISTIKE TOTALITARIZAMA ?

 

Najupečatljivija osobenost totalitarizma je svakako ekstremni centrizam koji pretpostavlja postojanje jedne vladajuće stranke. Odnosno postojanje jednog vođe koji je centar tog sistema i koji drži monopol nad čitavim društvom i svim njegovim aspektima. Ono što je takođe neraskidivo povezano sa totalitarizmom je specifična ideologija kojoj se mora prikloniti svako ko živi u tom društvu. Neke od karakteristika su i kult ličnosti vođe, obavezna militarizacija, odnosno služenje vojnog roka. Takođe, cenzurisanje medija, neprekidna kontrola svih građana i uopšteno uništavanje ličnih sloboda svih ljudi.

 

VRSTE TOTALITARNIH REŽIMA?

 

Danas se uglavnom govori o tri uspešne vrste totalitarnih režima: nemački nacizam, italijanski fašizam i sovjetski komunizam. Stoga, često se smatra da su Nemačka, Italija i Rusija začetnice ovakvog režima.

 

TOTALITARNI REŽIMI DANAS?

 

Iako se može reći da su pravi totalitarni režimi u nestajanju, u današnjem svetu postoje mnoge naizgled demokratske države i sistemi u kojima se mogu prepoznati neke od ovde navedenih karakteristika totalitarizma. Sve to nas navodi na jedno pitanje: Šta je gore, živeti život znajući da nemaš slobode i prava ili živeti u zabludi i prividu slobode?

 

TEKST: MAGDALENA STOJKOVIĆ

Magdalena Stojković je studentkinja sociologije na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Voli pse, psihološke trilere, leto i putovanja. Slobodno vreme provodi sa porodicom i prijateljima. Interesuju je rodna ravnopravnost, društveni aktivizam i mentalno zdravlje.