NLP za ispunjen i srećan život

NLP za ispunjen i srećan život

NLP je metoda koja se koristi za lični razvoj i unapređenje poslovnog uspeha. Bavi se razumevanjem kako ljudi organizuju svoja razmišljanja, osećanja, ponašanja i jezik i kako ta organizacija utiče na rezultate koje imaju.

 


ŠTA PREDSTAVLJA NLP?

NLP je skraćenica od neuro-lingvističkog programiranja.

Neuro se tiče nervnog sistema, jer misaoni procesi aktiviraju nervni sistem koji utiče na fizičko i emocionalno ponašanje.

Lingvističko se odnosi na to kako govor i neverbalna komunikacija utiču na naše iskustvo.

Programiranje je način ponašanja, razmišljanja i delanja čime ostvarujemo rezultate.

 

 

 

NAJDELOTVORNIJE TEHNIKE

NLP nam omogućava da postanemo svesni kako nešto radimo. Takođe i da to svesno koristimo kako bi ciljano došli do željenih rezultata u bilo kojoj oblasti. Na taj način živimo život na slobodniji, obuhvatniji i srećniji način. Najdelotvornije NLP tehnike su:

Tehnika odvajanja − dati prednost osećanjima, a ne okolnostima

Ponovno oblikovanje sadržaja − ne misliti o teškoj prošlosti, već težiti blistavoj budućnosti

Tehnika usidrenja − moć je u nama, bez obzira koliko se osećamo nebitni

 

 

 

NE POSTOJI OSOBA KOJA JE U POTPUNOSTI ZADOVOLJNA SVOJIM ŽIVOTOM

Ne postoji osoba na svetu koja je u potpunosti zadovoljna svojim životom. NLP terapeut u radu sa osobom pokazuje na koji način treba da preoblikuje svoj način razmišljanja i ponašanja, na osnovu čega pravi mapu sveta sa njegovim predstavama.

 

 

Potrebno je malo da za sebe uradimo mnogo, a NLP je dragulj koji će nam pomoći da zavolimo život i sebe u njemu, na razumljiv i jednostavan način!

 

 

TEKST: KATARINA MATIĆ

Katarina Matić svoje formalno obrazovanje završava diplomom strukovnog farmaceuta. Voli da pomaže ljudima da zaštite i unaprede najveće nematerijalno bogatstvo na svetu – svoje zdravlje. Na taj način doprinosi da njena zajednica i svet budu lepše i bolje mesto za život. Trudi se da neguje ljubav prema čitanju i pisanju, kako bi što više ljudi saznalo za lekovitost i magičnost pisane reči, pa se na osnovu toga više družilo sa knjigom u ruci, a samim tim, lepo usmeno i pismeno izražavalo, negujući i čuvajući književni bonton, a što je još važnije, upoznajući druge ljude i njihove priče smeštene među koricama, bolje razumeju sebe. Volontira u Biblioteci šabačkoj na Odeljenju za odrasle, uređujući Kutak za biblioterapiju. Zaposlena je u poljoprivrednoj apoteci.