Ofšor kompanije i poslovanje

Ofšor kompanije i poslovanje

Pojam offshore iliti ofšor u prevodu na srpski jezik znači „daleko od obale“, a u prenesenom   značenju predstavlja kompaniju ili način poslovanja u inostranstvu koji ne plaća porez na dobit van matične zemlje te kompanije. Na primer, osnovali ste preduzeće u Srbiji ali posedujete posebnu ofšor kompaniju u nekoj zemlji kojoj ne morate da plaćate porez kao što to radite u svojoj zemlji. Imućni biznismeni su uglavnom ti koji imaju mogučnost da posluju na ovakav način i da ostvaruju značajan profit. Naravno, ovakvi slučajevi su najčešći međutim često dolazi do raznih političkih malverzacija te ovaj pojam uglavnom ima negativnu konotaciju.

 


 

PORESKI RAJEVI

Ovaj izraz prvi put je upotrebljen u Velikoj Britaniji koja je imala veliki broj zemalja sa posebnim poreskim tretmanom. Broj teritorija koje se nazivaju „poreski rajevi“ raste svakodnevno. Trenutno, neke od njih jesu Malta, Hongkong, Kipar, Belize, Britanska Devičanska ostrva, Kostarika, Bahami, … Sve su to zemlje koje se smatraju idealim za osnivanje ofšor kompanije jer imaju nisku stopu poreza ili je uopšte nemaju. Sve ove zemlje svojim klijentima nude poverenje i zaštitu ličnih kao i poslovnih podataka. U većini slučajeva, male, nerazvijene zemlje postaju poreski rajevi kako bi privukli kapital mnogo močnijih ljudi.

 

 

 

PANDORINI PAPIRI

Pandorini papiri su dokumenti koji su otkrili koji bogataši kriju određene količine novca su svojim ofšor kompanijama. Na listi tih bogataša našla su se mnoga poznata imena, neka su čak pripadala i našem području. Dakle, obelodanjeno je ko su oni koji izbegavaju plaćanje poreza iz nekuh određenih razloga i po tom pitanju je malo šta urađeno. Nepravedno je to što mnogi od njih diktiraju živote ljudi,siromašnih ljudi dok sa druge strane ti isti ljudi imaju uvid u pandorine papire koji su postali javni.

 

 

 

PARADOKS OFŠOR POSLOVANJA

Postoji mnogo nelogičnosti kada je reč o ovakvom načinu poslovanja. Naime, sama činjenica da ofšor kompanija ne plaća porez državi u kojoj se nalazi oduzima opciju da ta zemlja dobija veoma značajan prihod u vidu tog istog poreza. Bogati ljudi se još više bogate dok sav teret ostaje na onim manje bogatim ili siromašnim ljudima. Stvara se ogromna razlika među klasama i društvo u kom živimo polako trune.

 

 

 

REGULISANJE OFŠOR KOMPANIJA U SRBIJI

Jasno je da je ovakav način poslovanja legalan i da nije zabranjen, međutim, Republika Srbija nastoji da obeshrabri pravna lica da posluju na ovakav način. Visoka poreska stopa ima to za cilj, ali, gotovo je nemoguće iskoreniti nešto što postoji već duže vreme. Kao i u svakom zakonu i u našem postoje određene rupe koje dozvoljavaju ovako nešto i potrebno je dosta vremena da se regulišu. Pojavljivanje imena poznatih na našim prostorima nisu doprineli regulisanju tih rupa i mnogi su nastavili da svoj novac kriju u nekim od već pomenutih zemalja. Postoje mnogi razlozi zbog kojih se novac krije na ovakav način i nadamo se da će u neko skorije vreme svi zakoni po tom pitanju biti regulisani i da će se izbalansirati odnosi između klasa, osnovnih ljudskih prava kao i mnogih nezakonitih radnji.

 

 

TEKST: JOVANA LOVRE

Jovana Lovre je studentkinja Komunikologije i odnosa sa javnošću na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Zaljubljenik je u fotografiju, muziku, duge šetnje i kvalitetne razgovore. U životu je pokreću mnoge stvari, ali ona najvažnija jeste sam život.