Kako rasizam utiče na društvo?

Kako rasizam utiče na društvo?

Često čujemo izraze To je rasistički ili Ti si rasista! Međutim, da li znamo šta taj termin označava i koje posledice snosi? Rasizam se odnosi na stavove koji govore kako postoje određene razlike između grupa ljudi koje se mogu gledati hijerarhijski. Rasizam zapravo odvaja ljude na osnovu rase, sve u nameri iskazivanja „superiornije” grupe ljudi.

 


OD ANTIČKE GRČKE DO XXI VEKA

Rasizam je bio prisutan čak i u antičkoj Grčkoj i Rimu. Jedan od primera jeste Klaudije Klaudijan, grčki pesnik, koji je pisao kako ne sme doći do sjedinjavanja Rimljana i afričkih varvara kako bi se civilizacija očuvala.

Čovek čije je ime vredno pomenuti kada je u pitanju ova ideologija jeste Žozef Artur Gobino. On je bio francuski diplomata, filozof i sociolog. Smatra se osnivačem rasizma. Pokušao je da dokaže kako su rase i ljudi istih različiti fizički, duhovno i psihički. Takođe je govorio kako bi se društvo raspalo mešanjem ljudi raznolikih rasa. Prema njemu, najviša i najbolja rasa jeste bela. Oni koji su najgori su Jevreji. Najpoznatije delo, kojem su se vodili nacisti kao i članovi aparthejda, mu je Esej o nejednakosti ljudskih vrsta. Na njegove misli se nadovezuje i knjga Osnovi 19. veka čiji je autor Hjuston Stjuart Čemberlen.

 

 

 

STEREOTIPI

Kako bismo mogli da prepoznamo stereotipično gledanje na ljude na osnovu rase, prvo moramo znati šta su stereotipi. Stereotipi podrazumevaju da osobine koje su specifične za jednu grupu imaju svi članovi te grupe. U suštini, ono podrazumeva generalizaciju ljudi koji pripadaju nekoj grupi. U slučaju rasne stereotipizacije, ono označava uprošćeno misljenje individua na osnovu boje kože.

 

 

 

PROBLEM RASNIH STEREOTIPA U MEDIJIMA

Naš mozak je poput kompjutera- sadrži razne informacije. Na osnovu tih informacija, mi nesvesno donosimo odluke i stavove o raznim događajima, stvarima i ljudima. Tako nastaju predrasude koje možemo definisati kao stav koji je zasnovan na neproverenim i netačnim činjenicama. Te predrasude kasnije dovode do stereotipa. Oni su najčešće prisutni što se tiče rasa, pa ih tako nazivamo rasnim stereotipima. Njih možemo videti u mnogim segmentima svakodnevnog života, od filmova, preko reklama, pa čak i do svakodnevnice.

 

 

CRNCI U HOLIVUDU

Jedan od dobro poznatih primera rasnog stereotipa primer crnaca u Holivudu. Crnci u Holivudu se suočavaju sa mnogim stereotipima, kako dobrim, tako i lošim. Oni obično igraju ulogu najboljeg druga glavnog junaka, koji je obično belac. Njegov prioritet i svrha jeste da pomognu belim likovima da reše glavni problem u radnji filma. Takođe, često možemo videti i ulogu sluškinje koja je tu samo kako bi obavila glavnu ulogu svoje profesije. Crnci takođe često igraju ulogu kriminalca ili beskućnika gde takože možemo videti odraz predrasuda i stereotipa. Svi ovi primeri važe kako za filmsku umetnost, tako i za svakodnevni život.

 

 

 

KAKO NE BITI RASISTA?

1) Posmatrajte. Shvatićete da društvo i nije tako prihvatljivo. Treba da prihvatimo ideju da živimo u rasističkom okruženju i da pokušamo da nešto promenimo.

2) Razgovarajte sa sobom o rasizmu koji je oko Vas. Preispitajte svoje postupke (predrasude, stereoptipe) i izazovite sebe da saznate pravu istinu. Da li je Vaša pretpostavka istina ili je to ono što društvo želi da verujete?

3) Vežbajte empatiju. Iako treba biti svestan razlika uzmeđu ljudi, one ne treba da predstavljaju prepreku. Ljudi jedni drugima duguju borbu za jednakost i pravdu.

 

 

TEKST: ANDRIJANA POPOVIĆ

Andrijana Popović je studentkinja novinarstva na Filozofskom fakultetu u Nišu. Ljubitelj je psihologije, umetnosti i muzike.