Arapska kultura i njen uticaj

Arapska kultura i njen uticaj

Asimilacija različitih društvenih kultura i običaja, potkrepljena religijskim shvatanjima doprinela je formiranju moderne arapske kulture koju mi danas poznajemo. Kroz vekove duhovno bogatstvo i znanje ovog skromnog naroda počelo je da se širi duž teritorijalnih granica, zasadivši kulturno seme u 22 zemlje sveta. Veliki trag arapska kultura ostavila je na govorni jezik, arhitekturu, gastronomiju, filozofiju, muziku. A takodje i osvojila puno zasluga u razvoju medicine, fizike, astrologije i matematike. 


 

ZNAČAJ NAUKE

Ključ kreativnog uzdizanja arapske kulture ležala je u povezanosti sa drugim kulturama i nadograđivanje na do tada stečeno znanje. Dobar geografski položaj omogućio im je da se sa Arapskog poluostrva prošire na sever Afrike, a zatim ka jugozapadnoj i srednjoj Aziji. Ubrzo po proširenju teritorije, Arapi su stupili u kontakt sa persijskom, grčkom i indijskom civilizacijom, što je dodatno doprinelo širenju kulturnog bogatstva.

 

 

SREDNJI VEK I ŠIRENJE NAUKE

Period od 8. do 16. veka, predstavlja vremensku prekretnicu u kojoj su ustanovljene neke od osnovnih matematičkih teorija i pojmova kao što su trigonometrija, algebra, geometrija, aritmetika, jednačine sa nepoznatom i iracionalni brojevi. Pored velikog broja matematičkih dostignuća, srednji vek je bio značajan i za nadogradjivanje pojedinih sfera iz oblasti fizike i astronomije.

 

 

MEŠAVINA TRADICIONALNOSTI I UMETNOSTI

Kada govorimo o razvoju narodne kulture, moramo napomenuti da je arapska kultura u jednoj mešavini tradicionalnosti i umetnosti, ostavila veliki trag na razvoj pojedinih pravaca poezije i muzike. Veruje se da je arapska kultura takodje imala veliki uticaj na nastanak modernih instrumenata kao što su gitara, kastanjete, bubanjevi i drugi.

 

 

BITNA ULOGA U ŠIRENJU STILA ARHITEKTURE

Pored muzike i poezije, arapska kultura je imala bitnu ulogu u očuvanju i širenju renesansnog stila arhitekture, koji je preko Sicilije pronašao put do Evrope. Na obrisima starogrčke umetnosti nastala je lavina novih ideja koja je zauvek promenila tok kulturnog razvoja čovečanstva.

 

 

SPECIFIČNO PISMO

Arapsko pismo sadrži 28 slova, a da pritom ne razlikuje mala, velika, pisana ili štampana slova. Svako slovo poseduje različiti oblik za mesto koje zauzima u reči, što početnicima dodatn otežava učenje arapskog pisma. Velika jezička razlika postoji i u korišćenju pisma, odnosno u načinu pisanja. Arapi su pored Kineza i Japanaca, jedan od retkih naroda koji se izdvajaju po pisanju sa desna na levo.

 

 

ZNAČAJ PORODICE

U svim arapskim društvima pridaje se velika važnost i značaj porodici, kao osnovnoj društvenoj grupi i neraskidivoj zajednici. Porodica predstavlja miran kutak koji pruža sigurnost njenim članovima. Porodični odnosi zasnovani su na tradicionalnim običajima, međusobnom poštovanju, odanosti i požrtvovanosti.

 

 

BRAČNA PRAVILA

Jedna od bitnih stavki je takođe i brak, odnosno način sklapanja brakova u Arapskim državama. Naime, koreni tradicionalnosti su se ponegde i dalje zadržali u formiranju i strukturi brakova. Tako da je veliki broj onih brakova koji su unapred ugovoreni od porodične strane mladenaca. Brak za Arape predstavlja sponu koja definiše materijalnu sigurnost i osigurani društveni status. U dosta arapskih zemalja i dan danas na stupanje u bračnu zajednicu ima veliki uticaj diskriminacija žena i uskraćivanje na slobodu izbora partnera.

 

 

DISKRIMINACIJA ŽENA

Diskriminacija ženskog pola u bračnim zajednicama ispoljava se i u samim bračnim odnosima partnera, koji su istkani po tradicionalnim odnosima i muškarca stavljaju u dominantniji položaj. Jedna od najrigoroznijih zemalja u kojima su žene idalje u daleko inferiornijem položaju u odnosu na muškarce je Saudijska Arabija.

 

 

RELIGIJA

Arapska populacija pretežno pripada Islamskoj veroispovesti i živi po učenju svete knjige Kurana, koja je napisana na arapskom jeziku. Veliki broj država koje su bile u kontaktu sa drugim kulturama preuzele su i neka religijska načela. Pa tako danas imamo primere arapskih zemalja u kojima se javljaju hrišćanstvo, budizam i judaizam, kao jedne od vodećih religija.

 

 

PET STUBOVA ISLAMA

Arapski muslimani veruju u Alaha jedinog Boga i proroka Muhameda, a svoj život koncipiraju na osnovu Pet stubova Islama. Svaki arapski musliman je u obavezi da posvedoči javno svoju veru, da barem jednom u toku života obavi hadžiluk, da redovno plaća godišnji porez, da se moli pet puta na dan i da posti svaki Ramazanski post.

 

 

KUHINJA

U skladu sa verom koju propovedaju arapski muslimani ne jedu svinjsko meso, a i dosta drugih namirnica je izbačeno iz konzumacije. Arapska kuhinja se praktično zasniva na bilju i najraznovrsnijim egzotičnim začinima, što daje posebnu aromu i ukus jelima na trpezi.

 

 

TEKST: JASMINA MITIĆ

Jasmina Mitić je studentkinja Novinarstva na akademskim studijama Filozofskog fakulteta u Nišu. Slobodno vreme najradije provodi sa društvom. Ljubitelj je poezije i zaljubljenik u umetnost, muziku i prirodu.