Četiri plemenite istine

Četiri plemenite istine

Četiri plemenite istine poreklo vode iz budizma. Ove istine Buda je izneo svojim prijateljima nakon buđenja iz duboke meditacije i one su postale osnova budističkog učenja danas. 


 

ČETIRI PLEMENITE ISTINE

 

Dukkha  −  Istina o patnji

 Samudaya  −   Istina o nastanku patnje

 Nirhodha  −  Istina o prestanku patnje

 Magga − Istina o putu prestanka patnje

 

ISTINA O PATNJI

 

Tri najzastupljenija oblika patnje i ona na koje je Buda najpre naišao na svojim putovanjima su starost, bolest i smrt. Međutim, čovek se susreće sa patnjom mnogo pre starosti. Po svojoj prirodi, čovek je stvorenje koje neprestano teži ka nečemu, pa tako zadovoljenje jedne želje vodi nezadovoljstvu zbog neispunjenja druge. Istina o patnji je u tome što čovek nije zadovoljan onda kada ima sve uslove da to bude.

 

ISTINA O NASTANKU O PATNJE

 

Shodno gorenavedenom, Buda smatra da je želja (tanhā) pravi uzrok patnje, koji potiče iz tri korena zla: prvi je želja i pohlepa, koju simboliše petao, druga je neznanje i zabluda, koju simboliše svinja i treći je mržnja i nagon za destrukcijom koju simobliše zmija.

 

ISTINA O PRESTANKU PATNJE

 

Izbavljenje od želja je put koji vodi do prestanka patnje, a do kog se dolazi postizanjem nirvane. Nirvana predstavlja blaženo stanje uma, koji je u tom trenutku oslobođen svih negativnih emocija i strahova, a ispunjen je saosećanjem za sva živa bića.

 

ISTINA O PUTU PRESTANKA PATNJE

 

Put prestanka patnje podrazumeva pronalaženje balansa između hedonizma i asketizma. Kroz život treba ići sa otvorenim umom, oslobođenim mržnje i strahova, sa poštovanjem prema onome što nas okružuje, svesni svog tela i uma i sa pozitivnim stavom prema životu.

 

 

TEKST: MARIJA JOKA

Marija Joka rođena je 1999. godine u Valjevu. Pohađa master studije komparativne književnosti na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. U slobodno vreme uživa u filmovima, kuvanju, prirodi i fizičkoj aktivnosti.