Koliko znamo o terminu seksizam?

Koliko znamo o terminu seksizam?

U svetu koji je pun diskriminacije, mržnje i otuđenosti često čujemo termin seksizam. Ono je nešto što zasigurno prati čoveka još od prvih društava. Međutim, da li znamo šta je zapravo seksizam, ko je odgovoran za ovu pojavu i kako je sprečiti?

 


TERMIN

Seksizam jeste termin koji se definiše kao diskriminacija suprotnog pola, kao i stereotipično gledanje kako na žene, tako i na muškarce. Može se takođe odnositi i na mržnju prema ženskom polu i muškom polu, tačnije na mizoginiju i mizandriju.

 

 

 

DEFINICIJA SEKSIZMA

Seksizam se definiše kao vrsta ideologije koja je zasnovana na mišljenju da je jedan pol nadmoćniji od drugog. Dominantan je prema ženskom rodu, ali se ne mogu negirati slučajevi gde postoji diskriminacija, mržnja i stereotipi prema muškarcima. Zbog svoje preovladavajuće strane ka ženama, seksizam se često smatra i mržnjom prema ženama ili urođenom predrasudom prema ženama.

 

 

 

ŠTA NA TO KAŽU PSIHOLOZI I FILOZOFI?

Psiholozi Mari Kraford i Roda Unger kažu da je seksizam zapravo vrsta predrasuda koji obuhvata negativne statove i vrednosti o ženama kao grupi.

Marilin Frije, feministički filozof, govori kako je seksizam orijentalni-koncentualno-kognitivno-orijentacioni kompleks muške nadmoći i šovinizma.

 

 

 

ISTORIJA SEKSIZMA

Koliko god mislili da je ljudsko društvo napredovalo, neke stvari su ostale iste i danas. Kroz istoriju možemo videti razne primere seksizma. Na primer, status žena. On je u drevnom Egiptu zavisio od očeva ili muževa. Primeri seksizma sadrže i pisane zakone koji govore kako žene ne mogu biti uključene u sferu političkog života.

Podređene žene=dobre žene

Nezavisne žene=veštice

 

 

 

DREVNI SVET

Seksizam je bio razlog za suđenje ženama i devojkama koje su smatrane vešticama. U ranoj savremenoj Evropi i kolonijama u Severnoj Americi, postojale su tvrdnje da su veštice ozbiljna pretnja veri. Knjiga pod nazivom Malelus Malificarum govori o ženama na sledeći način: Sva zlobnost je samo malo za zloćudu žene… Šta je druga žena, ali nerijatelj prijateljstva, neizbežna kazna, neophodno zlo, prirodno iskušenje, poželjna katastrofa, domaća opasnost, prijatna šteta, zlo prirode, obojen bojom!

 

 

ODRAZ SEKSIZMA U SVAKODNEVNOM ŽIVOTU

Seksizam je svoj pečat ostavio na mnogim segmentima ljudskog života, a ponašanje je ono što se najviše promenilo zahvaljujući njemu. Svaki oblik vređanja, omalovažavanja ili ismejavanja nekoga na osnovu pola ili bilo čega što ima veze sa polom individue predstavlja seksizam. Ovakvo ponašanje može imati razne psihičke posledice na ličnost. Neke od njih su pad samopouzdanja osobe, strah, osećaj nemoći, povlačenje u sebe… Sam koren seksizma je zapravo osnovan na neravnopravnosti između muškog i ženskog roda. Jedan od većih problema jeste, kada oni koji smatraju sebe superiornijim pokušaju da upravljaju drugim individuama.

 

 

 

DA LI POSTOJI SPAS OD SEKSIZMA?

Jedno od rešenja jeste da se prepozna seksizam i da se na njega reaguje. Ćutanje neće promeniti ništa. Potrebno je dosta snage i volje za borbu protiv ovog problema. Svi mi imamo glas i moramo ga upotrebiti protiv seksizma. Neka jednakost bude budućnost.

 

 

TEKST: ANDRIJANA POPOVIĆ

Andrijana Popović je studentkinja novinarstva na Filozofskom fakultetu u Nišu. Ljubitelj je psihologije, umetnosti i muzike.